Czy umorzone śledztwo bądź dochodzenie może być wznowione? Pod jakimi warunkami?

Czy sąd może warunkowo zawiesić wykonywanie kary grzywny lub kary ograniczenia wolności