Jak podwyższyć świadczenie emerytalne mając zaledwie 10 lat pracy?

Pytanie

Jak podwyższyć świadczenie emerytalne mając zaledwie 10 lat pracy?

Petentka w wieku 30 lat uległa wypadkowi i utraciła możliwość pracy. Od tego czasu była na rencie i otrzymywała także  rentę wyrównawczą do 2010 r.  wysokości ok. 1900 zł za 3 miesiące. W 2010 r. komisja pzu zdecydowała, że petentka jest zdolna do pracy umysłowej, biurowej i  zabrała rentę wyrównawczą. Petentka od tej decyzji się nie odwołała. W 2017 r. petentka uzyskała prawo do emerytury i pobiera 840 zł świadczenia. W/w kwota nie jest wystarczająca na jej potrzeby związane m.in. z leczenie i chce wiedzieć jak otrzymać wyższe świadczenie mając zaledwie 10 lat pracy.

Masz podobne pytanie?

Opisz swój problem i otrzymaj indywidualną odpowiedź nawet w godzinę.

Odpowiedź

Podwyższenie świadczenia emerytalnego może nastąpić po złożeniu wniosku do ZUS-u o ponowne przeliczenie emerytury. Nie wiąże się to z żadnym ryzykiem, gdyż nawet jeśli nowe przeliczenie będzie mniej korzystne od poprzedniego, emerytura będzie wypłacana w niezmienionej wysokości.

Aby jednak liczyć na wyższe świadczenie, muszą istnieć ku temu podstawy. Jeśli ujawnią się nowe zarobki uzyskane przed przejściem na emeryturę, a nieuwzględnione podczas wyliczania aktualnej emerytury, może dojść do podwyższenia świadczenia. Warto zweryfikować, czy wszelka niezbędna dokumentacja została uwzględniona podczas obliczania obecnie otrzymywanego świadczenia. Również podjęcie aktywności zawodowej na emeryturze korzystnie wpłynie na wysokość świadczenia.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat skontaktuj się bezpośrednio z prawnikiem lub skorzystaj z formularza.

Powiązane wpisy: