Zasady odpowiedzialności partnerów w spółce partnerskiej

Pytanie

Jakie warunki muszą być spełnione by zastosowano dozór elektroniczny?

Masz podobne pytanie?

Opisz swój problem i otrzymaj indywidualną odpowiedź nawet w godzinę.

Odpowiedź

Pomimo faktu, iż spółka partnerska jest spółką osobową, za jej zobowiązania niekoniecznie będą odpowiedzialni wszyscy partnerzy. Jednakże kodeks spółek handlowych daje możliwość takiego uregulowania odpowiedzialności, jak w spółce jawnej tj. ponoszenie przez wszystkich wspólników odpowiedzialności za wszystkie zobowiązania spółki, co jest jednak w praktyce wyjątkiem.

Co do zasady partner nie ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego partnera, w ramach jego działalności w formie wolnego zawodu.

Np. w razie uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku niewłaściwego przeprowadzenia zabiegu lekarskiego, odpowiedzialność ponosi ten lekarz działający w spółce partnerskiej, który dokonywał zabiegu, a nie wszyscy partnerzy.

Odpowiedzialność partnerów jest także rozciągnięta na działania lub zaniechania osób będących pod kierownictwem danego partnera np. asystentów, doradców. W takiej sytuacji, za ich zachowania także nie ponoszą odpowiedzialności wszyscy wspólnicy (partnerzy) spółki partnerskiej.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat skontaktuj się bezpośrednio z prawnikiem lub skorzystaj z formularza.

Powiązane wpisy: